سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز

شرکت مغزیجات و فرآورده های مقوی و سالم سرین

شرکت مغزیجات سرین زمینه فعالیت خود را در مورد انواع مغزیجات از سال 1388 شروع کرد و در سال 1398 با برند سرین به شماره ثبتی 279376 ثبت شد.شرکت مغزیجات سرین با به کارگیری بهترین محققین پس از سال ها تلاش شبانه روزی موفق به رفع عواملی چون کپک زدن و فاسد شدن مغزیجات در مدت زمان کوتاه شده است که نتیجه این تلاش تولید مغزی سالم و عاری از هر گونه میکروب با فرمول های سلامت محور می باشد

سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز
سرین مغز